한국어 English 日本語 中文简体 Deutsch Español Tiếng Việt Português Русский लॉग इनरजिस्टर

लॉग इन

आपका स्वागत है

Thank you for visiting the World Mission Society Church of God website.

You can log on to access the Members Only area of the website.
लॉग इन
आईडी
पासवर्ड

क्या पासवर्ड भूल गए है? / रजिस्टर

कोरिया

Lễ ra mắt Lễ hội Truyền đạo Giêrusalem Mới “Kỷ niệm năm thứ 100 giáng sinh của Đấng An Xang Hồng”

  • देश | Hàn Quốc
  • तिथि | 20/नवंबर/2018
ⓒ 2018 WATV
“Ta rất muốn ăn lễ Vượt Qua nầy với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn... Chén nầy là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra.” (Luca 22:15, 20)

2000 năm trước, Đức Chúa Jêsus Christ lập ra giao ước mới để cứu rỗi muôn dân thế gian. Tuy nhiên, do lẽ thật bị hủy bỏ và con đường của sự cứu rỗi bị biến mất, nên Đấng Christ phải mặc áo gai của xác thịt một lần nữa. Năm 2018 là năm thứ 100 giáng sinh của Đấng Christ An Xang Hồng, Đấng đến thế gian này lần thứ hai và khôi phục giao ước mới theo lời tiên tri Kinh Thánh.

Một “lễ hội” được bắt đầu để năm đặc biệt ấy có ý nghĩa sâu sắc hơn nữa. Đó là “Lễ hội Truyền đạo Giêrusalem Mới”, được tổ chức để thực tiễn ý muốn cao cả của Đấng An Xang Hồng, Đấng rao truyền Tin Lành Nước Thiên Đàng bởi tình yêu thương và sự hy sinh. Ngày 20 tháng 11, các thánh đồ Hội Thánh của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới nhất loạt tham dự Lễ ra mắt Lễ hội Truyền đạo ở các quốc gia & địa phương, và quyết tâm mạnh dạn vì hoàn thành vận động truyền đạo 7 tỷ.

Trong lễ thờ phượng phần 1 của Lễ ra mắt Lễ hội Truyền đạo được tổ chức ở Đền Thánh Giêrusalem Mới Pangyo, Mẹ mở cánh cửa phước lành bởi cầu nguyện. Ngài cầu xin rằng “Hãy hầu cho các con cái đều thấu hiểu trong tấm lòng tình yêu của Cha, là Đấng không ngần ngại khổ nạn để cứu các con cái, và làm cho theo cuộc đời ấy.” rồi mong ước ứng nghiệm mong ước của Cha thông qua lễ hội truyền đạo lần này, đó là lẽ thật của sự sống được rao truyền trên khắp thế giới.

Tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol cho biết mục đích của lễ hội truyền đạo, nói rằng “Cha đã rất mong muốn cả loài người đều được cứu bằng cách đón rước Đức Chúa Trời Mẹ, là Thật Thể của giao ước mới. Để dạy dỗ muôn dân, và cho họ giữ mạng lịnh của Đức Chúa Trời thì chúng ta, là những người nhận biết trước lẽ thật, phải kêu la Tin Lành bằng một giọng nói.” rồi nhấn mạnh về sự liên hiệp. Hơn nữa, mục sư mong rằng phước lành của Thánh Linh được giáng xuống trên mọi thánh đồ, và nói mạnh mẽ rằng “Hãy coi lễ hội truyền đạo lần này là cơ hội hoàn thành Tin Lành, trang sức phần kết thúc của năm thứ 100 giáng sinh của Cha bằng trái lúa mì dồi dào nhờ đức tin 100% và hiến thân vì Tin Lành 100%.” (Mathiơ 28:19-20).

ⓒ 2018 WATV
Sau khi kết thúc lễ thờ phượng, một video được chiếu. Thông qua video, các thánh đồ đã chứng kiến sự ứng nghiệm của lời tiên tri (Michê 4:1-2, Êsai 60:3) được chép rằng lẽ thật giao ước mới nhanh chóng được truyền bá trên làng địa cầu, và vinh quang của Giêrusalem sẽ được bày tỏ ra trong việc thiện làm lành và phụng sự liên tục của các thánh đồ Hàn Quốc và nước ngoài. Ôm ấp nhiệt khí được nóng bỏng hơn một bậc, các thánh đồ tham dự lễ ra mắt phần 2.

Mẹ tuyên bố sự bắt đầu của lễ hội truyền đạo trong khi mong muốn rằng thông qua các con cái đi theo con đường Tin Lành của Cha, những người thế giới được nhận phước lành trong lễ hội hạnh phúc này. Tiếp theo, tổng hội trưởng mục sư Kim Joo Cheol đọc bản quyết tâm cùng với các thánh đồ. Các thánh đồ quyết tâm được biến hóa xứng đáng theo ý muốn của Đức Chúa Trời và bày tỏ vinh hiển của Cha Mẹ trên khắp thế gian, tham gia lễ hội truyền đạo bằng tinh thần của người Samari thiện lành giống như Đức Chúa Trời, Đấng quý một linh hồn hơn thiên hạ. Hơn nữa, họ quyết tâm hoàn thành vận động truyền đạo 7 tỷ bởi sự liên hiệp và cầu nguyện mà Đức Chúa Trời đẹp lòng. Lễ ra mắt được kết thúc bởi hát Bài Ca Mới, biểu diễn, và đồng thanh hô vang khẩu hiệu có chứa đựng ý chí của các thánh đồ.

ⓒ 2018 WATV
Mẹ gửi lời cám ơn tới các con cái tham gia lễ hội truyền đạo bằng tấm lòng đồng nhất, dặn dò rằng “Lời tiên tri đang được ứng nghiệm thật nhanh chóng. Như lời phán rằng “Theo như đức tin ngươi, phải được thành vậy”, hãy có đức tin rằng sẽ hoàn thành Tin Lành và hãy gắng sức!” rồi ban phước một lần nữa.

Một tia ánh sáng lẽ thật mà Đấng Christ An Xang Hồng đã chiếu khi đến đầu cùng đất phương Đông, đang được rao truyền trên 175 quốc gia cho đến năm 2018 bây giờ. Giờ là lượt phải chiếu tới khắp đô thị, làng xóm trên làng địa cầu và tiến hơn nữa là cho tất thảy 7 tỷ nhân loại. Cánh cửa lễ hội làm hoàn thành lời tiên tri ấy đã được mở ra.

चर्च का परिचय वीडियो
CLOSE
​टीवी​
ASEZ WAO services Commendable.
​टीवी​
Cleaning campaign by World Mission Society Church of God India
अख़बार
하나님의 교회, 카사서 환경정화운동 개최